Đại Học Tokyo

Các chương trình liên kết đào tạo với VJU:

 • Cử Nhân Khoa Học & Kỹ Thuật Máy Tính
 • Kỹ Sư Kỹ Thuật Xây Dựng
 • Kỹ Sư Nông Nghiệp Thông Minh & Bền Vững
 • Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm & Sức Khoẻ
 • Thạc Sĩ Khu Vực Học
 • Thạc Sĩ Kỹ Thuật Xây Dựng
 • Thạc Sĩ Kỹ Thuật Môi Trường 

Đại Học Osaka

Các chương trình liên kết đào tạo với VJU:

 • Kỹ Sư Cơ Điện Tử Thông Minh & Sản Xuất Theo Phương Thức Nhật Bản
 • Thạc Sĩ Công Nghệ Nano

Đại Học Quốc Lập Yokohama

Các chương trình liên kết đào tạo với VJU:

 • Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Đại Học Tsukuba

Các chương trình liên kết đào tạo với VJU:

 • Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm
 • Thạc Sĩ Chính Sách Công

Đại Học Ritsumeikan

Các chương trình liên kết đào tạo với VJU:

 • Thạc Sĩ Kỹ Thuật Môi Trường

Đại Học Waseda

Các chương trình liên kết đào tạo với VJU:

 • Cử Nhân Nhật Bản Học
 • Thạc Sĩ Lãnh Đạo Toàn Cầu
 • Chương Trình Giáo Dục Tiếng Nhật

Đại Học Ibaraki

Các chương trình liên kết đào tạo với VJU:

 • Thạc Sĩ Biến Đổi Khí Hậu & Phát Triển

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Phố Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội

(+84)- 247 3066 001 - máy lẻ 5093

admission@vju.ac.vn

0966 954 736 - 0969 638 426

Về Chúng Tôi

Về VJU

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ

Chương Trình Đào Tạo

Đại học

Sau đại học

Học Bổng

Đại học

Sau đại học

Trường Đối Tác

Tin Tức

Sự Kiện

Liên Hệ

 

Scroll to Top