THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN có mục tiêu:

 • Trang bị cho học viên phương pháp tư duy khoa học, kiến thức nâng cao về các lý thuyết quản trị kinh doanh hiện đại và các kiến thức chuyên sâu cụ thể trong lĩnh vực quản trị kinh doanh;
 • Trang bị các kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về quản trị kinh doanh ở Việt Nam và trên thế giới, đặc biệt là quản trị kinh doanh theo phong cách Nhật Bản và theo hướng bền vững;
 • Rèn luyện một nền tảng đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, hiểu sâu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong sự hài hòa với các lợi ích xã hội;

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 • Chỉ tiêu 2024: 15 sinh viên

YÊU CẦU NGÀNH HỌC & KINH NGHIỆM

 • GPA ≥ 2,8/4,0. GPA trong khoảng từ 2,5/4,0 đến 2,8/4,0 được dự tuyển nếu có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác. GPA <2,5/4,0 được dự tuyển nếu có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm công tác.
 • Ngành đúng: Quản trị kinh doanh
 • Ngành phù hợp không yêu cầu học bổ sung kiến thức: Marketing
 • Ngành phù hợp yêu cầu học bổ sung kiến thức: các ngành thuộc nhóm ngành và thuộc danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các ngành có tính liên ngành cao; Các thí sinh tốt nghiệp các ngành đào tạo ở nước ngoài, không có trong danh mục ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định.

YÊU CẦU NGOẠI NGỮ

 • Tiếng Anh: thí sinh cần có minh chứng đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 4/6 (B2) khi nộp hồ sơ.

HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

Học phí:

 • Học viên Việt Nam: 92.000.0000 đồng/khoá (Học phí thu theo học kỳ, 23.000.000 đồng/học kỳ)
 • Học viên nước ngoài: 110.000.000 đồng/khoá ((Học phí thu theo học kỳ, 27.500.000 đồng/học kỳ)

Học bổng: sau khi nhập học, sinh viên/học viên có cơ hội nhận được nhiều loại học bổng. Một số học bổng đã có sẵn từ 2023

 • Học bổng Quỹ hội nhập Nhật Bản – ASEAN (JAIF): 100% học phí, lệ phí tuyển sinh (500.000 đồng) và lệ phi nhập học (1.800.000 đồng). Riêng đối với chương trình MBA, học bổng JAIF chỉ dành cho học viên có quốc tịch Lào, Campuchia, Myanma.
 • Học bổng Yamamoto: 100% học phí
 • Học bổng công ty TNHH Nippon Steel Việt Nam: 100% học phí

Thông tin chi tiết truy cập tại đây

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
PHI5001Triết học4
ENG5001Tiếng Anh cơ bản4
Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
Khối kiến thức cơ sở
VJU6001Cơ sở khoa học bền vững3
VJU6002Phương pháp luận và Hệ thống thông tin cho Khoa học bền vững3
VJU5004Tiếng Nhật2
Khối kiến thức chuyên ngành
Các học phần bắt buộc
MBA6010Hành vi tổ chức3
MBA6011Quản trị Marketing3
MBA6012Quản trị chiến lược3
MBA6013Quản trị hoạt động sản xuất3
MBA6014Thực tập6
Các học phần tự chọn
VJU5005Tiếng Nhật4
MBA6015Thống kê cơ bản2
MBA6016Phương pháp nghiên cứu ngành khoa học xã hội và nhân văn3
MBA6017Chính phủ và kinh tế thị trường2
MBA6018Kinh tế quản trị2
MBA6019Quản trị nguồn nhân lực2
MBA6020Lãnh đạo2
MBA6021Tài chính doanh nghiệp2
MBA6022Quản trị doanh nghiệp2
MBA6023Kế toán doanh nghiệp2
MBA6024Hệ thống thông tin quản lý2
MBA6025Công nghệ và quản trị đổi mới2
MBA6026Kinh doanh quốc tế2
MBA6027Quản trị rủi ro2
MBA6028Tư tưởng và tôn giáo Nhật Bản2
MBA6029Nhật Bản truyền thống và hiện đại2
MBA6030Kinh tế và quản trị thương mại Nhật Bản hiện đại2
MBA6031Xã hội và văn hóa Nhật Bản hiện đại2
MBA6032Luật pháp và hành chính Nhật Bản hiện đại2
Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
MBA7001Luận văn thạc sĩ10

CÁN BỘ GIẢNG DẠY

GS TS Morita Hiroshi

Đồng giám đốc chương trình

Đại học Quốc lập Yokohama 

morita-hiroshi-vn@ynu.ac.jp

HẠN NỘP HỒ SƠ

 • 00Ngày
 • 00Giờ
 • 00Phút
 • 00Giây

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Phố Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội

(+84)- 247 3066 001 - máy lẻ 5093

admission@vju.ac.vn

0966 954 736 - 0969 638 426

Về Chúng Tôi

Về VJU

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ

Chương Trình Đào Tạo

Đại học

Sau đại học

Học Bổng

Đại học

Sau đại học

Trường Đối Tác

Tin Tức

Sự Kiện

Liên Hệ

 

Scroll to Top