THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU & PHÁT TRIỂN

MASTER OF CLIMATE CHANGE & DEVELOPMENT

Chương trình Thạc sỹ Biến đổi khí hậu và Phát triển (MCCD) của trường Đại học Việt Nhật (VJU) có các mục tiêu như sau:

 • Người học nắm vững kiến thức cơ bản, liên ngành về bản chất, diễn biến, tác động, tính dễ bị tổn thương, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong mối quan hệ với phát triển;
 • Người học được phát triển khả năng, kỹ năng để phát hiện, phân tích, đánh giá, dự báo các vấn đề liên quan công việc biến đổi khí hậu và phát triển; đề xuất và sáng tạo các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu để phát triển bền vững;
 • Rèn luyện cho người học khả năng làm việc với tư cách là nhà khoa học/công nghệ, quản lý/lãnh đạo/chuyên viên hỗ trợ lập chính sách/ chuyên gia tư vấn về biến đổi khí hậu cũng như đề xuất, thực hiện các dự án và tham gia các diễn đàn trong nước và quốc tế về biến đổi khí hậu và phát triển.
 • Học viên cũng có cơ hội lấy bằng Tiến sỹ ở các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 • Chỉ tiêu 2024: 15 sinh viên

YÊU CẦU NGÀNH HỌC & KINH NGHIỆM

 • GPA ≥ 2,5/4,0. Trường hợp thí sinh có GPA từ 2,0/4,0 đến dưới 2,5/4,0 được dự tuyển nếu có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác.
 • Ngành đúng, ngành phù hợp: thí sinh tốt nghiệp các ngành thuộc các lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, Nghệ thuật, Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật, Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên, Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông, lâm nghiệp và thủy sản, Thú y, Sức khoẻ, Dịch vụ xã hội, Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh, Quốc phòng; các ngành có tính liên ngành cao; các ngành đào tạo ở nước ngoài sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định dựa trên hồ sơ dự tuyển.

YÊU CẦU NGOẠI NGỮ

 • Tiếng Anh: thí sinh cần có minh chứng đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 4/6 (B2) khi nộp hồ sơ.

HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

Học phí:

 • Học viên Việt Nam: 92.000.0000 đồng/khoá (Học phí thu theo học kỳ, 23.000.000 đồng/học kỳ)
 • Học viên nước ngoài: 110.000.000 đồng/khoá ((Học phí thu theo học kỳ, 27.500.000 đồng/học kỳ)

Học bổng: sau khi nhập học, sinh viên/học viên có cơ hội nhận được nhiều loại học bổng. Một số học bổng đã có sẵn từ 2023

 • Học bổng Quỹ hội nhập Nhật Bản – ASEAN (JAIF): 100% học phí, lệ phí tuyển sinh (500.000 đồng) và lệ phi nhập học (1.800.000 đồng). Riêng đối với chương trình MBA, học bổng JAIF chỉ dành cho học viên có quốc tịch Lào, Campuchia, Myanma.
 • Học bổng Yamamoto: 100% học phí
 • Học bổng công ty TNHH Nippon Steel Việt Nam: 100% học phí

Thông tin chi tiết truy cập tại đây

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
PHI5001Triết học3
ENG5001Tiếng Anh cơ bản4
Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
Khối kiến thức cơ sở
VJU6001Cơ sở khoa học bền vững3
VJU6002Phương pháp luận và Hệ thống thông tin cho Khoa học bền vững3
VJU5004Tiếng Nhật2
Khối kiến thức chuyên ngành
Các học phần bắt buộc
MCCD6001Cơ sở khoa học của Biên đổi khí hậu I3
MCCD6002Cơ sở khoa học của Biến đổi khí hậu II3
MCCD6003Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương do Biến đổi khí hậu3
MCCD6004Giảm nhẹ và thích ứng với Biến đổi khí hậu3
MCCD6009Thực tập Biến đổi khí hậu và Phát triển6
Các học phần tự chọn
VJU5005Tiếng Nhật4
MCCD6005Tiếng Anh học thuật2
MCCD6006Nghiên cứu học thuật trong Biến đổi khí hậu2
 Khoa học Biến đổi khí hậu
MCCD6010Mô hình hóa khí hâu3
MCCD6011Nghiên cứu xã hội về BĐKH2
MCCD6012Cổ khí hậu học2
MCCD6013Kinh tế học của Biến đổi khí hậu3
MCCD6014Chính sách, luật và thể chế đối với khí hậu2
MCCD6024Mô hình tích hợp và khoa học hệ thống phức tạp2
 Tác động và tính dễ bị tổn thương
MCCD6015Đánh giá và quản lý rủi ro Biến đổi khí hậu3
MCCD6025Môi trường, sức khỏe và xã hội2
 Giảm thiểu và thích ứng
MCCD6008Phát triển và phát triển bền vững trong bối cảnh Biến đổi khí hậu2
MCCD6016Cộng đồng và thích ứng với Biến đổi khí hậu2
MCCD6017Thích ứng dựa vào tự nhiên và hệ sinh thái3
MCCD6018Thông tin địa lý và phân tích dữ liệu ứng phó với Biến đổi khí hậu2
MCCD6019Biến đổi khí hậu và an ninh3
MCCD6020Thích ứng với Biến đổi khí hậu trong thủy sản và nông nghiệp3
MCCD6021Công nghệ năng lượng và quản lý cho giảm thiểu3
MCCD6022Quản lý bền vững tài nguyên nước3
MCCD6023Thích ứng với Biến đổi khí hậu ở các đô thị2
MCCD6026Dự tính khí hậu: Tính bất định và hoạch định chính sách2
MCCD6027Sáng kiến Biến đổi khí hậu2
MCCD6028Xã hội học của Biến đổi khí hậu3
MCCD6029Sáng kiến Biến đổi khí hậu2
MCCD6030Phân tích chi phí lợi ích đối với Biến đổi khí hậu3
MCCD6031Kinh tế tài nguyên và môi trường3
MCCD6032Tài chính khí hậu2
MPP6010Kinh tế và chính sách phát triển vùng và đô thị3
MPP6013Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn2
MEE6010Hệ thống quản lý môi trường2
 Thực tế/thực hành về Biến đổi khí hậu
MCCD6007Thực địa liên ngành về Biến đổi khí hậu2
Mã học phầnHọc phầnTín chỉ
MCCD7001Luận văn thạc sĩ12

CÁN BỘ GIẢNG DẠY

GS TS Furuta Motoo
email

GS TSKH Vũ Minh Giang
giangvm@vnu.edu.vn

TS. Aibara Shinobu
email

TS. Ito Mariko
m.ito@vju.ac.vn

HẠN NỘP HỒ SƠ

 • 00Ngày
 • 00Giờ
 • 00Phút
 • 00Giây

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Phố Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội

(+84)- 247 3066 001 - máy lẻ 5093

admission@vju.ac.vn

0966 954 736 - 0969 638 426

Về Chúng Tôi

Về VJU

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ

Chương Trình Đào Tạo

Đại học

Sau đại học

Học Bổng

Đại học

Sau đại học

Trường Đối Tác

Tin Tức

Sự Kiện

Liên Hệ

 

Scroll to Top